°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

 

   

"Tankens sport"
Konstnärlig gestaltning på Brantbrink IP, Tullinge.

Ljuslåda med dekal. Läs mer-->

Foto Linda Westin

 
       
                 
       
 
   
             
   
             

Starkare utan gränser

Collage visade på Kulturhuset i Stockholm. Augusti-oktober 2010.

Text-->

 
           

 
           

Konstnärlig gestaltning för vårdcentralen Treklangen i Uppsala.

Två ljusskyltar och tre stora pappersklipp.

Färdigställt december 2010

Läs mer ->

 
      Väntrum MVC, Havandes tankar  
 
    Korridor BVC, Den som vakar finner  
 
        Väntrum BVC, Cirkus Ungefär  
 
    Korridor MVC, Roten till det goda  
 
  Väntrum Ungdomsmottagning , Trädjävlar