Titel Tankens sport

Plats I entréhallen, Idrottshallen Brantbrink IP, Tullinge

Uppfört 2010

Material Printad bild på ljuslåda av plexi och aluminium

Arkitekter Hans Bernhardt och Anne-Cristine Aldrin, Ark & Väv AB

Konstkonsult Paola Zamora

Foto Linda Westin

I entréhallen på Brantbrink Idrottsplats har konstnären Lisa Jonasson arbetat med den konstnärliga gestaltningen "Tankens sport". Verket består av en ljuslåda täckt av färgrika silhuettfigurer i ett rytmiskt rörelsemönster.

"Verkets titel är "Tankens sport". Jag har velat gestalta lekfullhet och viljan till rörelse, det som ligger till grund för att människor sysslar med idrott. Under arbetet har jag fantiserat om hur det vore ifall djur sysslade med idrott. Kanske var det den omgivande skogen som först fick mig att tänka på det - hur vore det om djuren använde anläggningen? Jag tänkte på att vissa djur leker, men för att leken ska kallas idrott krävs kultur - något som djur inte har. Jag ville framförallt göra en glad bild, glad men inte glättig, enkel men samtidigt komplicerad. Jag ville att den skulle hålla för att tittas på många gånger, att detaljerna skulle kunna leda fantasin vidare. Ljuslådans ovala form blev till utan att jag reflekterade över den, men när vi satte upp verket insåg jag att den liknar ett ansikte. Det passar ganska bra att man möts av ett lysande ansikte i entrén närhelst man kommer till idrottsplatsen. Hit kommer människor året runt, på olika tider. Ibland är det fullt med folk, ibland nästan tomt. Kanske slinker en liten ekorre in när ingen ser, och ger sig ut i lek på ishallens evigt frusna sjö?"

När du har arbetat med verket, hur har du relaterat till platsen?

För mig som har vuxit upp i Stockholms innerstad och som aldrig har sysslat med idrott, är det fascinerande med en idrottsanläggning som denna. Den ligger så fint avsides mitt i skogen. Jag tänker på alla föräldrar som enträget skjutsar sina barn och på ungdomarna som kånkande på sina sportbagar, tar bussen dit. Jag imponeras av den hängivenheten. Nu har Botkyrkaborna fått en fräschare idrottsplats och jag är glad över att få vara med och bidra med ett konstverk.

Min tanke har varit att verket ska fungera som en välkomnande gest och återspegla något av all den energi som idrottsplatsens besökare har. Att verket är i form av en ljuslåda hoppas jag förmedlar ytterligare energi, inte minst under den mörkare delen av året och på kvällstid. I och med att ljuslådan belyses med miljövänlig LEDteknik kan den vara tänd jämt, utan att för den skull sluka massor av energi. När det är ljust blir verket en lysande tavla i den nya entréhallen, i mörker blir den ett blickfång och det första man möts av utifrån.

Nämn två saker som är kännetecknande för Botkyrka enligt dig.

Höghus och villor, alldeles nära varandra. Pendeltåg och tallskog.