Konstnärlig gestaltning för Treklangen.

Treklangen rymmer verksamheter för vitt skilda perioder i livet.
En person som besökt barnavårdscentralen ska ett par år senare till ungdomsmottagningen, befinner sig kanske något år senare i mödravårdscentralens väntrum, och kan någon vecka senare sitta i barnavårdscentralens väntrum istället.
Väldigt olika livsskeden samlade under ett tak, var och ett lika viktiga och speciella.
Det är skeden som när man är i dem färgar hela ens värld.
Den som är i sina tonår är uppslukad av det, de som väntar ett barn ser världen ur det perspektivet och småbarnsfamiljen är uppslukad av sitt.

BVC och MVC, två dimmbara ljustavlor
Alluminiumlåda, dimmer, LED:ar, plexi, printad bild. Ca 1450 x 1600 x 100 cm.

Bilderna till mvc och bvc har tydligt samma bildspråk. Jag ville ha en kontinuitet för den som går från den ena verksamheten till den andra. Bilden på bvc är tänkt att fungera för både barn och föräldrar, bilden på mvc för både gravida, icke gravida, barn, partners och andra medföljare.

Verket på mvc kallar jag Havandes tankar. Titeln är tänkt att vara dubbeltydigt, både att ha tankar och att vara havande och ha tankar.
Bilden saknar (över)tydliga kopplingar till graviditet, jag ville göra den öppen och associationsrik.
Som gravid upplevde jag att den starka upplevelsen av den egna kroppen gjorde det inre livet tydligare. Upplevelsen av förhållandet mellan kropp och tanke blev stark. Utifrån den känslan har jag skapat bilden.

Verket till barnavårdscentralen heter Cirkus ungefär. Jag ville göra en bild som kan bilda glad fond till väntan, ge en positiv känsla när man kommer in i rummet. Men jag ville också att bilden skulle rymma lite av rädsla eller spänning, eftersom det är känslor som kan poppa upp hos barnen som väntar. Jag hoppas att bilden kan fungera som fokuspunkt och utgångspunkt för samtal mellan föräldrar och barn.

Korridor och väntrum, två stora pappersklipp
Siluettbild utskuren för hand i papper, ram med reflexfritt glas. Ca 120 x 80 cm

Korridoren som hör till mvc ligger i anslutning till det lilla väntrummet som hör till ungdomsmottagningen, jag ville att verken där skulle koppla samman rummen ytterligare. Båda utrymmena är små och krävde en enkelhet hos verken. Jag valde att arbeta med bilder av träd.

Roten till det goda
I korridorens stora pappersklipp är kropp och natur ett och samma. När man är gravid är detta väldigt tydligt, kroppen är mer natur än någonsin, en känsla av att vara både underkastad naturen och alltings moder.

Trädjävlar
Ungdomsmottagningens träd liknar nästan en lunga. Jag tänker mig att trädet som vid första anblick ser harmoniskt ut i sin runda symmetri, när man går närmare, in bland detaljerna, känns mer mångfacetterat. Det kan vara skönt med en bild att gå in i när man sitter i ett så litet rum och samtidigt är exponerad för människor som passerar i korridoren.

Barnavårdscentralens korridor, pappersklipp
Siluettbild utskuren för hand i papper, ram med reflexfritt glas. Ca 120 x 80 cm

Den som vakar finner
Bilden är stark med ett ansikte i mitten, snårskog med små figurer runt om. Titeln är inte tänkt att förstås men kommer ur min egen upplevelse av att vaka. Som småbarnsförälder vakar man och vakar och vakar. Man är ett tryggt ansikte för ett sjukt barn att titta upp i. Man är en hand in mellan spjälorna, gungandes en blöjbak, ett trött ansikte lutat mot sängen. Vakandet är tröttsamt, irriterande, meditativt och helande. Man finner sig i det och finner kanske också sig själv.