Organisk kommunikation, 20x20 cm
 
 
Fördomar om framtiden, 20x20 cm
 
     

Utvecklingslära, 20x20 cm

Tecken på att något kommer att hända, 20x20 cm

Existentiell Progg no:5 , 32,5x50 cm
MORE COLLAGES-->