Existentiell Progg no7, 50x65 cm
 

Existentiell Progg no4, 32,5x50 cm

Forfäder som ville vårt väl, 20x20 cm

Tankeöverföring i praktiken, 20x20 cm

Gruppsamtal på cellnivå, 20x20 cm

Tiden då allt var på allvar, 20x20 cm